Perhatian kepada semua:

1) Peserta Kursus Pengurusan Organisasi (KPO) sesi 08/09 pada18 – 21 Februari 2009
2) Pembantu Mahasiswa MMS sesi 09/10
3) Peserta Bakti Siswa UDM 09/10

Sila ambil sijil masing-masing di BILIK MPP BLOK B

atau

HUBUNGI MANA MANA MPP.
-SU1MPP-