1. PERGERAKAN BAS DARI KAMPUS KUSZA DAN KAMPUS KOTA KE MBKT

TARIKH: 13 hingga 15 OGOS 2009
DESTINASI:
a. Kampus KUSZA: perkarangan Pejabat Kolej Kediaman Baru - MBKT
b. Kamppus KOTA: Kolej Kediaman E (MAIDAM) - MBKT
MASA:
a. Sesi pagi : 8.00 a.m - 10.00 a.m
b. Sesi petang: 5.30 p.m - 7.30 p.m


2. PERGERAKAN BAS DARI MBKT KE KAMPUS KUSZA DAN KAMPUS KOTA

TARIKH: 21 hingga 23 OGOS 2009
DESTINASI: MBKT ke Kolej Kediaman Kampus KUSZA dan Kolej Kediaman E (MAIDAM)
MASA:
a. Sesi pagi : 4.00 a.m - 9.00 a.m
b. Sesi petang: 4.00 p.m - 9.00 p.m

Selamat pulang bercuti.

"together we aspire, together we achieve"