untuk maklumat lanjut, sila KLIK pautan dibawah. khusus untuk mahasiswa yang bakal melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda Tahun Pertama Semester Pertama di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA).

http://www.mohe.gov.my/webkpt_v2/biasiswa_khas.php?m=3&navcode=NAV004&subcode=SUB005