TUJUAN PERSIDANGAN INI ADALAH UNTUK MEMBINCANGKAN MASALAH UTAMA MAHASISWA DI PERINGKAT NASIONAL. FOKUS UTAMA PERBINCANGAN ADALAH UNTUK MEREKA SATU "FORMULA" ATAU ACUAN MENINGKATKAN KUALITI MAHASISWA SERTA MEYUSUN FORMULA DAYA TARIKAN KE ARAH PROGRAM BERSIFAT ILMIAH DAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN.

BUTIRAN MESYUARAT ADALAH SEPERTI BERIKUT:

TARIKH : 27 MAC 2009
HARI : JUMAAT
MASA : 8.30 MALAM
TEMPAT : BILIK MESYUARAT 1, BANGUNAN PENTADBIRAN

ANTARA AGENDA MESYUARAT TERSEBUT IALAH :

1. UCAPAN ALU-ALUAN PENGERUSI MESYUARAT
2. UCAPAN PRESIDEN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR 08/09
3. PERBINCANGAN "FORMULA" MENINGKATKAN KUALITI DAN MENTALITI MAHASISWA/I UDM
4. FORMULA TARIKAN KE ARAH AKTIVITI BERSIFAT AKADEMIK DAN MODAL INSAN

"TOGETHER WE ASPIRE, TOGETHER WE ACHIEVE"